Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Swish

Hållbar pärlodling

Fakta om pärlodling med hållbarhetsmål

Jag har beslutat mig för att främja arbetet med en hållbar värld och världshav. 
Flera av mina kunder har frågat efter ”krav”-märkta pärlor. I den här världen finns inte den typen av certifiering. 
Men jag samarbetar med flera leverantörer och om vi ställer krav på dem att leverera fler pärlor som kommer från hållbara pärlfarmer så kommer det att initiera mer arbete på den fronten.

Den av mina leverantörer som kommit längst på den fronten är ett grossistföretag i Danmark som heter Marc'Harit. Länk till MarcHarit
De har för sina kunder, och pärlfarmer som levererar till dem, tagit fram ett sorteringssystem som jag tycker är väldigt användbart.

Jag har med deras godkännande kopierat och översatt nedanstående information om sorteringssystemet och jag kommer att under året lägga in tillgänglig information på alla mina pärlor, både färdiga smycken och material. Det gör det lättare för dig som konsument att välja efter ditt eget samvete och stötta där det går i hela produktionsledet fram till ditt smyckeskrin. Marc'Harit är ett grossistföretag som inte säljer direkt till kund, men jag hjälper gärna till om du vill ha något från dem.
Mina pärlor kommer att finnas klassade som Spårbar (S), Medvetna (M) och Hållbar (H), där den informationen finns, annars står det -.

Du ser förklaring nedan. Jag uppmuntrar verkligen till att läsa igenom texten då den verkligen förklarar hur det ser ut i den här branschen idag. 
Framför allt är det positivt att fler och fler arbetar åt rätt håll med utvecklingen av hållbar pärlodling. Har du frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till mig.

dam med guldfärgad pärla i handen

---------------------------------------

Varsågod, informationstext från Marc'Harit.

Åtagande och kriterier, Marc'Harits 3 nivåer av transparens

Med vår starka passion för högkvalitativa pärlor och den ökade medvetenheten om transparens och hållbarhet runt om i världen har Marc'Harit beslutat att beskriva en rad kriterier för våra pärlor.

I samarbete med pärlodlare, med utgångspunkt i den befintliga kunskapen om ansvarsfull pärlodling och vår kunskap om procedurerna för allmän pärlodling runt om i världen, har vi skapat tre kategorier i syfte att göra vår pärlförsörjning mer transparent. Spårbara pärlor, medvetna pärlor och hållbara pärlor.

Majoriteten av Marc'Harits pärlor passar redan in i dessa kategorier. Det är dock vårt mål att alla Marc'Harit-pärlor, över tid, ska passa in i dessa tre kategorier, varav majoriteten ska odlas medvetet och hållbart. Pärlodling och pärlinköp är inte samma sak för alla typer av pärlor, eftersom de odlas i olika delar av världen, under olika förhållanden och förutsättningar. 

Pärlodling är ett samarbete med naturen; De olika geografiska platserna har olika och föränderliga utmaningar och kräver därför olika odlingsmetoder. Precis som de olika kulturerna påverkar deras värderingar och traditioner pärlodling och handel på olika sätt. Dessa skillnader, tillsammans med den ständiga förändringen av naturen, gör det omöjligt att ställa specifika kriterier som omfattar varje pärltyp och pärlodlingsmetod. Därav behovet av flera kategorier och flexibilitet inom varje kategori. Det ska också vara tydligt att våra kriterier kommer att vara i ständig förbättring, eftersom vi får ny input och kunskap från alla som är involverade i pärlindustrin och vi uppmuntrar mycket feedback och tankar om vår strävan. Sammanfattningsvis åtar sig Marc'Harit att förbättra vårt arbete ännu mer i våra ansträngningar att påverka pärlodling över hela världen mot mer transparens och hållbarhet. Vi har valt att göra detta genom att skapa de tre kategorierna Spårbart, Medvetet och Hållbart med målet att omfamna alla pärltyper och "inte lämna någon utanför" – i linje med FN:s utvecklingsmål.

Vår strävan kommer att vara pågående och under ständig utveckling i takt med att natur och förutsättningar förändras och ny kunskap och nya utmaningar dyker upp. Vi hoppas att du, våra pärlfarmare, leverantör och kund kommer att svara vänligt på vårt initiativ, och vi uppmuntrar all feedback i vårt arbete för att involvera så många aspekter som möjligt i vårt arbete.

Spårbara odlade pärlor 

Produkten kan spåras tillbaka till producenten, bonden (pärlfarmaren). På Marc'Harit sätter vi en ära i att veta varifrån våra pärlor kommer. Vilket land, vilken vik, ö eller atoll, och ner till vilken pärlfarm. För odlade sötvattens- och Akoya-pärlor, och ibland utvalda pärlor från Tahiti, är detta inte alltid möjligt. Vi arbetar dock kontinuerligt med att utöka spårbarheten inom varje pärlkategori. Och det är ändå vårt mål, med tiden, att alla våra pärlor, som ett minimum, kan spåras ner till vilken pärlfarm de kommer ifrån.

Kategorin Spårbara odlade pärlor är som ett minimum av medelhög till hög och mycket hög kvalitet. Där industrin ännu inte är redo att leverera hållbara pärlor (t.ex. odlade sötvattenspärlor) kan vi som ett minimum erbjuda pärlor av hög kvalitet, eftersom kvalitet kräver omsorg och medvetet jordbruk. Därför uppmuntrar man pärlfarmaren att producera pärlor av hög kvalitet, med vetskapen om att ju bättre odlingsförhållandena är, desto större är chansen för en pärla av god kvalitet. Många pärlodlare runt om i världen är medvetna om hur de odlar sina pärlor, utan att vara helt hållbara i sina arbetsmetoder. Pärlodlaren strävar efter att uppnå den perfekta pärlan av hög kvalitet och detta kräver en hög nivå av medveten omsorg.

Kategorin Medvetet odlade pärlor består av pärlor som kommer från pärlodlingar som uppfyller några av hållbarhetskriterierna, men inte alla. I jakten på den perfekta pärlan har några pärlodlare tagit ett medvetet beslut att arbeta på ett hållbart sätt både när det gäller miljömässiga och humanitära aspekter. Vi är stolta över att samarbeta med en handfull av dessa pionjärer, utspridda över hela världen.

Kategorin Hållbart odlade pärlor består av alla kriterier från kategorin Medvetet odlade pärlor, plus ytterligare kriterier och utvecklingsmål. Marc'Harit förbinder sig att känna till var och en av våra hållbara leverantörers uppförandekod på både miljö- och socialt ansvarsfull nivå. Dessutom har en hållbar pärla inte behandlats på något sätt efter skörd, varken färgmässigt eller lystermässigt. Om en hållbart odlad pärla kan ha behandlats med lyster kommer hållbarhetsnivån att vara "hållbart odlad".

Medvetet och hållbart pärlodlande: Vilka dessa faktorer kan vara och vilka fördelarna är med hållbar pärlodling kan läsas i dokumentet "Positive Impact".